Estado actual
No Inscrito
Precio
450,00 €
Primeros pasos

Aquest programa formatiu sorgeix de la necessitat de crear una acció formativa per a mestres, que donés resposta a les necessitats reals. Trobem moltes formacions i cursos sobre com ensenyar lectoescriptura, on directament presenten lletres; o formacions específiques de consciència fonològica… però com comença tot? on són les àrees preparatòries? on és la justificació neurocientífica de tot plegat que ens ajuda a argumentar que a l’educació infantil creem les bases, però no han d’acabar llegint i escribint. Com preparem pel posterior aprenentatge?

Així doncs, es tracta d’un programa formatiu molt complert on abordarem temes de moviment, contacte amb la natura, expressió plàstica, expressió corporal, teatre, jocs de dits, música, vida pràctica, costura… tot fent camí per arribar la veritable consciència de com es genera tot.

Un cop recorregut aquest sender, anirem a explorar com s’inicia el procés de consciència de la frase, la síl·laba, la rima, el fonema… fins començar a presentar grafies.

La lectura i l’escriptura són dos processos artificials i molt complexos. La forma d’acompanyar el seu aprenentatge determinarà l’èxit lector i escriptor posterior de les nenes i els nens.

En aquesta formació, aprofundirem en la seqüència d’aprenentatge i la seva rellevància en el procés d’adquirir habilitats de lectura i escriptura. Abordarem la importància de respectar el ritme individual de cada criatura, facilitant un ambient propici que fomenti l’aprenentatge de manera natural. Juntes explorarem estratègies efectives per guiar i acompanyar els nostres criatures en aquesta etapa crucial del seu desenvolupament.