El joc amb Mini Mons com a proposta globalitzada a infantil y primària (inici el 10 de juny de 2024)

Quan es combinen les peces soltes, sovint es donen escenaris creatius i imaginatius als quals podem anomenar Mini Mons. El joc dels Mini Mons és un tipus de joc imaginatiu i de rols que convida i provoca als infants a ser creatius i espontanis en un context de joc dramàtic-representatiu, de la mateixa manera que ho fan moltes altres activitats de la vida quotidiana.

Un aspecte que sovint no es té en consideració, és que el joc amb Mini Mons no s’afavoreix o es fomenta, sinó que forma part d’un dels estadis evolutius del joc de Construccions, per la qual cosa és des d’aquest joc que l’infant conquista el joc dramàtic i representatiu al que al·ludeix el joc amb Mini Mons.

Un cop s’ha conquerit aquest tipus de joc representatiu, els Mini Mons ofereixen una multiplicitat de possibilitats per a treballar sabers de ciències, medi, llenguatge digital, història, etc.

En aquesta formació abordarem els perquès d’aquest joc, el seu sentit i significat més profund, així com el material, l’organització de l’espai i l’evolució per a poder fer un recorregut general per tota l’etapa d’educació infantil i primària.

Quins continguts tractarem?

L’amplitud del joc a la infància

 • Sentits, reflexions i visions sobre el joc
 • Tipus de joc i la seva incidència en els Mini Mons
 • Els esquemes d’acció

Els inicis: el joc de Construccions

 • Desenvolupament, evolució i fases.
 • Materials i organització de l’espai
 • Planificació de l’espai de construccions a Infantil i Primària.
 • Provocacions i reptes

El joc amb Mini Mons

 • Bases, principis i fonaments del joc amb Mini Mons.
 • Materials i organització de l’espai.
 • Planificació de l’espai de Mini Mons / Hàbitats a Primària
 • Provocacions i reptes que treballen globalment les diferents àrees curriculars.

Més enllà dels Mini Mons

 • La fusteria a Primària.
 • Models tridimensionals a Primària.

L’adult que observa i investiga

 • L’observació com a base de l’avaluació del joc de Construccions i Mini Mons.
 • L’adult com a acompanyant: paper, les “bones preguntes”…
Cal fer activitats?

Sí, al llarg de la formació es proposen diferents pràctiques reflexives i de participació a fòrums amb altres participants. A més a més, cal realitzar un projecte d’intervenció final. 

Hi ha classes en directe?

No. Tot el material serà en diferit i es podrà descarregar.

Hi ha algun espai per a compartir amb altres participants?

Sí, a banda de l’apartat de comentaris de cada tema, tindrem un grup de Telegram privat per a resoldre dubtes, compartir experiències i inquietuds amb la resta de participants de la mateixa edició.

Quant dura aquesta formació?

En total són 80 hores de formació. Els diferents mòduls es van presentant de forma lineal i cadascun té una durada determinada, en funció dels continguts a tractar.

S'entrega certificat?

Sí, un cop finalitzada la formació i amb l’entrega de tots els treballs i projecte final, s’entrega un certificat de realització. Aquesta formació està en vies de reconeixement pel Departament d’Ensenyament de Catalunya. 

Quan comença?

Aquesta primera edició comença el 10 de juny i finalitza el 31 de juliol de 2024. No obstant, seguiràs tenint accés a la plataforma i als materials durant un any sencer. 

Dirigida a…

Aquesta acció formativa està destinada a professorat del segon cicle d’educació infantil i primer cicle d’educació primària.

 

Objectius

L’objectiu general d’aquesta formació és Construir una mirada global i transdisciplinar del joc amb Mini Mons. Aquest objectiu es concreta en d’altres més específics:

 • Entendre la complexitat del joc amb Mini Mons. 
 • Conèixer les bases teòriques i pedagògiques que fonamenten dels Mini Mons: joc de construccions, esquemes d’acció.
 • Explorar diferents materials.
 • Analitzar les possibilitats dels Mini Mons.
 • Conèixer les possibilitats dels Mini Mons més enllà de l’etapa Infantil.
 • Reflexionar sobre les relacions entre infants, entre adults i entre infants i adults.
 • Exposar i trobar recursos per poder dissenyar, planificar i organitzar l’espai de Mini Mons.

Requisits

Ganes d’aprendre i de compartir una mirada enriquidora i conscient sobre els origens, desenvolupament i aplicació del joc amb Mini Mons a l’escola. 

250.00